• الموقع : المجلس الإسلامي العربي .
        • القسم الرئيسي : لغات أخرى .
              • القسم الفرعي : فارسى .
                    • الموضوع : علامه سید محمد علی حسینی دبیر کل شورای اسلامی عربی لبنان، بعد از دیدار با رئیس هیات اسقفهای مسیحی اظهار داشتند: .

علامه سید محمد علی حسینی دبیر کل شورای اسلامی عربی لبنان، بعد از دیدار با رئیس هیات اسقفهای مسیحی اظهار داشتند:


علامه سید محمد علی حسینی دبیر کل شورای اسلامی عربی لبنان، بعد از دیدار با رئیس هیات اسقفهای مسیحی اظهار داشتند:


سيد محمد على حسيني هدف ما ایجاد همزیستی مسالمت آمیز، آزادی مذاهب و همچنین برادری با ادیان ابراهیمی است. تخریب و تصرف کلیساها و کنیسه ها هیچ مجوز شرعی ندارد. استبداد زیر نام دین و هرگونه افراطگری به نام اسلام، انحراف است.
علامه حسینی اضافه کردند: این دیدار نشانه اهمیت دادن ما به اصول ملی و مصالح لبنان است و بیانگر اعتقاد ما به زندگی مشترک و مسالمت با تمام گروه های لبنانی است. ما خواهان عزت، وحدت و ثبات لبنان هستیم.
علامه حسینی در پایان تاکید کردند وجود مسیحیان در منطقه عربی برای ما یک سرمایه معنوی است و ما مطابق فرهنگ اسلامی خویش وظیفه داریم از آنها دفاع و نگهداری کنیم.
#محمد_على_حسينى_لبنانى
#دفتر_حسينى_لبنانى
#سيد_حسينى_لبنانى
 


  • المصدر : http://www.arabicmajlis.com/subject.php?id=1625
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2016 / 11 / 20
  • تاريخ الطباعة : 2023 / 09 / 26