• ÇáãæŞÚ : ÇáãÌáÓ ÇáÅÓáÇãí ÇáÚÑÈí .
        • ÇáŞÓã ÇáÑÆíÓí : ÊÚÇÑíİ .
              • ÇáŞÓã ÇáİÑÚí : ÇáÃãíä ÇáÚÇã : ÇáÓíÏ ÇáÍÓíäí .
                    • ÇáãæÖæÚ : Hazreti alim Seyit Mohamad Ali Al Hüseyni, Arap İslam Meclis'in genel sekreteridir. Lübnan uyrukludur, .

Hazreti alim Seyit Mohamad Ali Al Hüseyni, Arap İslam Meclis'in genel sekreteridir. Lübnan uyrukludur,

 

Hazreti Alim Seyit Mohamad Ali Al Hüseyni - Allah onu korusun 


Hazreti alim Seyit Mohamad Ali Al Hüseyni, Arap İslam Meclis'in genel sekreteridir. Lübnan uyrukludur, dünya ve din konularda, İslamiyet alanında ve dünya işlerinde büyük bir bilgin bir adamdır. İslam ve Arap sahalarda siyasi, fikri, ve dini ortamlarda, mercilerde, bilim adamları, ve fikir, din, siyaset alanında çalışan bilim adamları ve büyük şahsiyet ve zatları nezdinde büyük önemi ve tesiri vardır özellikle Arap ve İslami ülkelerde ve her yer ve taraftan takdir ve saygıyla karşılaşılmaktadır. Kendisi her tarafa karşı açık fikri, siyasi, orta dini pozisynlara ve düşüncelere sahiptir. Kendisi ayrışma, fitne, ve bunlara davet eden kişiler şiddetle karşıdır. Kendisi bugünlerde ve kendisine ait genel fikirleri ve pozisyonları için ve toplayıcı bakış gözüyle Arap ve İslami ülkeleri teşkil eden diğer mezhepler, dinler, ve gruplarının ve genel anlayışı anlamak ve istiabı yönünde uygun zemin kurmağa çalışmaktadır. Bunlardan bir diyalog zemini bulundurmağa çalışıyor ve çeşitli mezhepler ve dinler arasında ortak ve yakınlaştırıcı noktaları bulundurmağa çalışıyor bunlar da sosyal ve insani sevgi, sempati, birlik, bir bire destek vermek, ve yardım prensibi öne sürmek için çabalar harç etmektedir. Saygın Seyit Mohamad Al Hüseyni, Arap ve İslami ülkelerinde geniş şekilde tanınan mümeyez alim şahsiyetlerdendir. Ayrıca kendisinin birliğe, diyaloga, itidala, ve diğerlere karşı hoşgörü olmak pozisyonları ve çalışmaları için saygı ve takdir gösterilmektedirler. Kendisi tüm İslami ve Arap çalışmaları İslami ve Arap ülkeleri içinde sürmektedir. Alim Seyit Mohamad Ali Al Hüseyni nasihat ve yönlendirme için ellinden geleni yapmaktadır. Seyit Al Hüseyini, ulusun birleşmesi ve kuruması büyük önem verdiği için her zaman diyaloga davet eder. İslami ve gayri İslami mezhepler nezdinde üstün mevki ve saygıyla karşılaşılmaktadır. Kamu ve her farklı tarafın çıkarları önem vermek ve benimsemek gözüyle ve diğer tarafların ortak ilgi ve menfaatı ve ortak vatan, kader ve çıkar fikri ile her kes onun düşünceleri, fikirleri ve planları önemle değerlendiriyor. Ayrıca Seyit Al Hüseyini'nin özel ilgileri vardır özellikle siyasi mesleleri alanında çok çalışmalar ve araştırmalar yapmış ve fikri mezheplere, İslami fıkhı, yeni ve çağdaş gelişmeleri, meydana gelen son olayları, ve karşımış ortamlar ve siyasi durumlar hakkında çeşitli ve farklı düşünceli makaleler ve analiz yazmış. Seyit Al Hüseyni güncel şekilde bugün yaşanan olaylar takip etmektedir ve normal halkla yakın ve güçlü bağlantıları vardır. Bunlardan dertleri ve sorunları öğrenmektedir işbu değerlendirilerek fikirleri esas olarak alır ve geleceğe planları tüm ve eksiksiz noktalar şamil alabilmektir. Seyit Al Hüseyni'nin kalemiyle İsalmi ve Siyasi Konularda yetmişten fazla kitabı vardır. Hespsi de basılmıştur bir kısmı da İngilizce'ye çevirilmiştir. Seyit Al Hüseyni'nin yazdığı yetmişten fazla kitabı vardır. Bunlar fıkhı, fundamentalizm, ideolojik, tarih, ahlak, siyasi ve genel Müsülman kitapları, ve Müsülman Marifeler Dizisi, mektup ve araştırmalar vardır. Lübnan, Türkiye, Arap Ülkelerinde, Birleşik Arap Emirlileri, Kuveyt, Suudi Arabistan, Irak, Suriye ve Avrupa'da birkaç Siyaset ve İslamiyetle ilgili konferanslara katılmış. Seyit Al Hüseyni birkaç kere resmi davetiyelere binaen çeşitli ülkelere seyahat etmiş bunlardan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlileri, Bahreyn, Kuveyt, Irak, Ürdün, Türkiye, Britanya, Fransa, İtalya, Almanya, Denmark, İsveç, Belçika hepsi siyasi, dini, ve fikri diyalog konular konferanslara ve aktivitelere katılmak için bulundu.

 


  • ÇáãÕÏÑ : http://www.arabicmajlis.com/subject.php?id=1344
  • ÊÇÑíÎ ÅÖÇİÉ ÇáãæÖæÚ : 2015 / 06 / 28
  • ÊÇÑíÎ ÇáØÈÇÚÉ : 2023 / 03 / 23